Üldehitus ja renoveerimine Espak Ehitus

Üldehitus või renoveerimine on üks keerukamaid ja aeganõudvamaid tegevusi, mida uue kodu või uue investeeringu puhul ette tuleb võtta. Üldehitustööd ja renoveerimine on keerulised protsessid, neil on erinevad etapid ja nõuded, mille korraldamiseks ja järgimiseks oleks vaja teadlikke spetsialiste. Espak Ehitus pakub ehitustööde jaoks peatöövõttu ja projektijuhtimist, mis on lausa hädavajalikud alustava remondi jaoks.

Ehituse peatöövõtt

Ehituse peatöövõtja vastutab ehitusprotsessi läbiviimise eest. Peatöövõtja valitakse tavaliselt ehitusprojekti algfaasis või kui renoveerimine algab ja selle valikul arvestatakse mitmeid tegureid, kogemused, maine, eelarve, ajakava, personali ja varustuse kättesaadavus jne.

Peatöövõtja vastutus hõlmab kõiki ehitusprotsessi etappe, alates ehitusprojekti kavandamisest kuni ehituse lõppviimistluseni. Ta koordineerib ja juhib ehitusmeeskonda ning tagab, et kõik tööd tehakse vastavalt kõrgeimatele standarditele.

Peatöövõtja roll on eriti oluline suuremate ja keerukamate projektide puhul, kus on vaja koordineerida mitut alltöövõtjat ja tagada nende tööde integreerimine ühtseks tervikuks. Ta peab jälgima, et kõik alltöövõtjad järgivad ehitusprojekti nõudeid ning täidavad oma ülesandeid kokkulepitud ajakavas ja eelarves.

Projektijuhtimine ja renoveerimine

Ehitusprojekti juhtimine on oluline, et tagada ehitustööde kvaliteet, ajakava ja eelarve hoidmine. Ükski renoveerimine või ehitus ei saa alata ilma projektita. Projektijuhtimise protsess sisaldab järgmisi samme:

Eesmärkide määratlemine: 

Eesmärkide määratlemisel võetakse arvesse kõiki projekti eesmärke ja nõudeid, ajakava, eelarve, kvaliteet, ressursid jne. Eesmärkide määratlemisel tuleb kindlaks teha ka projekti oodatav tulemus ja selle vastavus klientide ja tellijate vajadustele.

Planeerimine: 

Planeerimine hõlmab ehitustegevuse etappide ja tegevuste loetelu, ajakava koostamist, vajalike ressursside ja personali määramist, riskianalüüsi, kvaliteedi tagamist ja muud. Projekti planeerimisel tuleb kindlaks määrata ka vajalikud töövõtted ja protsessid, sealhulgas ressursside ja ajakava haldamine.

Teostamine: 

Teostamise etapis teostatakse projekti tegevused ja ehitustööd vastavalt plaanile. Selles etapis tuleb jälgida tööde edenemist, ajakava ja eelarve täitmist ning tagada kvaliteetsete tulemuste saavutamine. Projekti teostamisel tuleb vajadusel teha muudatusi plaanides, et tagada projekti edukas lõpuleviimine.

Jälgimine ja kontrollimine: 

Jälgimine ja kontrollimine hõlmavad projekti edenemise jälgimist, tööde kvaliteedi hindamist ja muude projekti juhtimisega seotud protsesside jälgimist. Selles etapis tuleb jälgida ka eelarve ja ajakava täitmist ning teha vajadusel kohandusi.

Lõpetamine ja sulgemine: 

Lõpetamise ja sulgemise etapis tuleb tagada projekti tulemuste vastavus tellija ja klientide vajadustele. Selles etapis tuleb läbi viia ka projekti lõpphindamine ja hinnang, koostada dokumendid ja aruanded ning võtta vastu projekti tulemused.

Vundamentide rajamine

Enne vundamendi rajamist tuleb kõigepealt kindlaks teha sobiv asukoht, kus vundament paikneb. Seejärel tuleb maa pinnase koostist ja kandevõimet hinnata, et tagada vundamendi tugevus ja stabiilsus. Pinnase koostise ja kandevõime hindamisel võetakse arvesse mitmeid tegureid, nagu näiteks pinnase tüüp, niiskus, raskus jne. Seda tööd tuleb teha väga hoolikalt ja viimsete täpsusteni, et hiljem ei tekiks vundamendis probleeme, mis mõjutavad tervet hoonet. 

Pärast pinnase hindamist ja sobiva asukoha kindlaksmääramist võib alustada vundamendi ehitamist. Vundamentide rajamiseks on mitmeid võimalusi, nagu raudbetoonist vundamentide ehitamine, tellisest või kividega, postvundamendi rajamine jne. Kõige tavalisemaks vundamentide rajamise meetodiks on raudbetoonist vundamendi ehitamine, sest see tagab suurima tugevuse ja vastupidavuse.

Raudbetoonist vundamendi ehitamisel tehakse kõigepealt vundamendiplaanide järgi kaevetööd, et luua vundamendi alus. Seejärel valatakse vundamendi alusele betoonikiht, mille paksus ja tugevus oleneb konkreetsest ehitise konstruktsioonist ja koormustest. Betoonkihi kuivamise ajal tuleb tagada, et betoon kuivaks ühtlaselt ja ilma pragudeta. Betooni kuivamisel tuleb vältida liigset kuivamist, kuna see võib põhjustada betooni pragunemist.Vundamendi rajamisel tuleb järgida ka kehtivaid ehitusnorme ja -standardite nõudeid. Näiteks peab vundament olema piisavalt tugev, et taluda ehitise koormust ja muid välismõjusid. Samuti tuleb tagada vundamendi veekindlus ja korrosioonikindlus.

Muud tööd, mida Espak Ehitus pakub

Eelnevalt mainitu on kokku pandud tegevustest, mida Espak Ehitus üldehitus tööde raames pakub. Lisaks võid tellida Espakilt ka müüritöid või katusetöid või nende revoveerimine. Müüritööde käigus ehitatakse hoone seinad, kaminad, vaheseinad ja muud sise- ning välisdetailid. Müüritööde kvaliteet ja vastupidavus sõltuvad peamiselt kasutatavatest materjalidest ja töö teostamise kvaliteedist. Müüritööde jaoks vajalikud materjalid võivad erineda sõltuvalt töö tüübist ja asukohast. Näiteks võib välis- ja siseseinte müüritööde jaoks kasutada erinevaid tüüpe telliseid või betoonplokke. Kaminakonstruktsioonide puhul kasutatakse tavaliselt keraamilisi telliseid, mis on tulekindlad. Tööriistade hulka kuuluvad tavaliselt kühvlid, labidad, tasandid, tellisetangid, tsemendi- ja liivapritsid ning muud spetsialiseeritud tööriistad.

Katusetöödel materjalide hankimine sõltub projekti nõuetest ja võib hõlmata katusekate, tihendusmaterjale, katuseaknaid ja ventilatsioonisüsteeme.Katusetööde teostamine hõlmab katusekarkassi paigaldamist, isolatsioonimaterjalide paigaldamist, katusekatte paigaldamist ja muude katusetööde teostamist vastavalt projekti juhistele. Katusekarkassi paigaldamisel tuleb jälgida konstruktsiooni tugevust ja vastupidavust ning katusekatte kinnitamiseks vajalike kinnitusdetailide korrektset paigaldamist. Isolatsioonimaterjalide paigaldamisel tuleb tagada, et need oleksid paigaldatud vastavalt projekti juhistele ja tagaksid hoone sisekliima mugavuse.

Espakist saad tellida kõik üldehitusega seotud tööd või töödekorralduse teenused. Saada meile päring ning vastame hinnapakkumisega.